Homenatge a Tutu

Permeteu-me que faça un homenatge a Desmond Tutu, un dels incansables lluitadors dels drets humans junt a Nelson Mandela entre d’altres.

El premi Nobel de la Pau (1984), i arquebisbe anglicà de Ciutat del Cap (1986-1996), va protestar enèrgicament contra les segregacions racistes a Sudàfrica conegudes com l’apartheid, i des de fa anys protesta també contra l’homofòbia al món. Ha escrit obres com “Sexe, amor i homofobia” (Amnistia Internacional, 2004) i ha promogut canvis molt importants en el desenvolupament social i polític en Sudàfrica, també quant a drets d’igualtat respecte l’orientació sexual. Així dons, la legislació del seu país contrasta extraordinàriament amb els països dels voltants.

Font: http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:World_homosexuality_laws.svg

Legend

?? Sense informció

Homosexuality legal

?? Matrimonis del mateix sexe

?? Unions del mateix sexe

?? Sense unions del mateix sexe

?? Recoineixement dels matrimonis estrangers del mateix sexe

Homosexuality illegal

?? Pena Mínima

?? Pena Important

?? Cadena Perpètua

?? Pena de mort

Una de les crítiques de Tutu a l’església catòlica es el despropòsit del Vaticà de perseguir als homosexuals, prohibint que s’estimen, que s’uneixen en matrimoni davant els ulls de l’Amor, els ulls de Déu, mentre que en Àfrica milers de nens moren al dia, per fam i per epidèmies com el SIDA. Desmond es preocupa que l’església no atenga les companyes per a fer frenar el SIDA, i insisteix en que cal promoure l’ús del preservatiu i recolzar iniciatives com “els tres amics condons”.

“Si Jesús alçara el cap i veiera quan de mal està fent la nostra església, ploraria desconolat. Quan de temps ha de passar perquè l’església demane perdó per l’homofòbia?”, comenta tristament Tutu, al·ludint a la tardança que acostumà l’església en demanar perdó en assumptes com ara l’esclavitud i el nazisme.

Jo em faig la mateixa pregunta. Quan tardarà el Vaticà en adonar-se’n de l’error d’excloure l’amor homosexual de la seua predicació de la paraula de Déu? Quan tardarà en permetre que dos persones s’amen? I en permetre que es casen i formen una família beneïda per la bondat dels qui prediquen la bondat? I en permetre l’ús del preservatiyu en la ja molt castigada Àfrica? I en permetre que els retors facen vida sexual amb plens drets de llibertat?

Les creences i la sexualitat no tenen perquè estar contraposades, sinó que poden conviure en un mateix espai personal i en una mateixa societat. Per què hem de renunciar als drets socials per a abastar el dret de llibertat de creences? Per què si son compatibles?

Leave a Comment