La força de la vida

Els científics reduccionistes sempre han intentat simplificar els conceptes unificant-los, de fet les lleis de la física han anat agrupant-se en búsqueda de les “lleis mares”, però, quina deu ser la primera llei de la qual descendeix la resta? Qui és la mare de la física? Quina és la força de l’univers?
Si ens fixem en les lleis de l’univers, podem trobar desde agregacions (basades en les atraccions gravitatòria, electromagnètica i la força forta) fins a desintegracions (basades en la força dèbil o electrodèbil, que pot provocar repulsions).
Però en general la matèria s’atrau, s’agrega, s’organitza com si foren societats. Balls complexos respectre centres d’atracció.
Fent una analogia social, l’univers està dominat per l’amor-odi qui vindria a ser la força primera.
Si ens fixem, en la vida ocorre el mateix, estem dominats per atraccions i repulsions, per gustos, per emocions, pel sexe.
L’amor en la vida, amb totes les seues variants en forma de gradients d’afectivitat emocional, com és el cas de l’ amistat /enemistat, l’autoodi /amor pròpi, la sexualitat / asexualitat , la familiaritat / desconeixement, etc.
Tots els sentiments emocionals poden entendres com necessitats de rebre o donar, de satisfer-se o de satisfer. L’amor.

Leave a Comment